ΟΧΗΜΑΤΑ

Δέκα φορτηγά DAF, έτος κατασκευής 2004-2007.
Τύπος ημιρυμουλκούμενου ανάλογα με τις απαιτήσεις πελατών.
Διαθέτουμε ημιρυμουλκούμενα διπλής φόρτωσης ( μέχρι 66 παλέτες) και ημιρυμουλκούμενα- ψυγεία με δυο θαλάμους που επιτρέπουν μεταφορά φορτίου σε διαφορετικές θερμοκρασίες.
Όλα τα οχήματα μας αντιστοιχούν στις προδιαγραφές Euro 3 ir Euro 5. Όλα τα ημιρυμουλκούμενα διαθέτουν τους θερμογράφους που επιτρέπουν τον έλεγχο θερμοκρασίας σε όλη τη διαδρομή.
Ο μεταφορέας  και ο διαχειριστής του φορτίου σας είναι  ασφαλισμένοι  για οποιαδήποτε  Αστική Ευθύνη του διαχειριστή και με ασφάλεια CMR ( Συνθήκης επί Συμβάσεων Διεθνούς Οδικής Μεταφοράς  Εμπορευμάτων, μέχρι 300.000 EUR). Αν υπάρχει ζήτηση, μπορούμε να ασφαλίσουμε και το φορτίο.