ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μεταφορές με κύριο άξονα εργασιών προς/από Ελλάδα.

Aναλλαμβάνουμε μεταφορές προς/από Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία.

Μπορούμε να αναλάβουμε:

  • Μεταφορά φορτίων με ημιρυμουλκούμενο με τέντα και ψυγείο (σε ελεγχόμενη θερμοκρασία).
  • Μεταφορά πλήρων φορτίων από 33 παλέτες μέχρι 66 παλέτες /23 τόνους.
  • Μεταφορά ομαδικών, μικρών φορτίων από/προς Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα.
  • Μεταφορές που απαιτούν ειδικές συνθήκες, με ημιρυμουλκούμενα-ψυγεία με δυο θαλάμους που επιτρέπουν μεταφορά φορτίου σε διαφορετικές θερμοκρασίες.