ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την αποθήκευση, τη μεταφορά ή τον συνδυασμό όλων των υλικοτεχνικών εργασιών και τη μεταφορά αγαθών που απαιτούν ειδικές συνθήκες.

Διαδρομές παράδοσης:

Λιθουανία, Πολωνία> Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Μακεδονία.

Φινλανδία> Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Μακεδονία.

Ρουμανία, Βουλγαρία> Ελλάδα.

Ρουμανία> Βουλγαρία.

Κύπρος, Κρήτη, Όλα τα Ελληνικά νησιά> Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, Φινλανδία.

Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, πΓΔΜ> Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία,

Ελλάδα> Ρωσία.