ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α.Ε. „Longlita“

Διεύθυνση έδρας: 
Pramonės pr. 14, Kaunas
Διεύθυνση αλληλογραφίας: 
Europos av. 89, Kaunas 46333, Lithuania

Κωδικός εταιρίας: 135481765
Αρ. Φ.Π.Α.: LT354817610
Τηλ.: +370 37 479400  
Φαξ: +370 37 295509